Noć biologije održati će se  13. 04. 2018. u 11-15h i 17-23h.

 

Horvatovac 102a – otvoreno do 23:00h
Rooseveltov trg 6 – otvoreno do 23:00h
Marulićev trg 20 (2. kat) – otvoreno do 20:00h
Do lokacije Horvatovac 102a možete doći s Kaptola autobusima ZET-a 106, 201, 226 i 238.
Ukoliko krećete sa Kaptola potrebno je izaći na 3. stanici Bijenička cesta.

 

Raspored vožnje izvanredne linije
Mažuranićev trg Horvatovac
9:30 10:00
9:30 10:00
10:30 11:00
11:30 12:00
12:30 13:00
13:30 14:00
14:30 15:00
15:30 16:00
16:30 17:00
17:30 18:00
18:30 19:00
19:30 20:00
20:30 21:00