Horvatovac 102a – otvoreno do 23:00h
Rooseveltov trg 6 – otvoreno do 23:00h
Marulićev trg 20 (2. kat Herbarij) – otvoreno od 9 do 17:00h
Marulićev trg 9a (Botanički vrt) – otvoreno do 19:00h
Do lokacije Horvatovac 102a možete doći s Kaptola autobusima ZET-a 106, 201, 226 i 238.
Ukoliko krećete sa Kaptola potrebno je izaći na 3. stanici Bijenička cesta.

Raspored vožnje izvanredne autobusne linije

Mažuranićev trg
Horvatovac
9:30h
10:30h
11:30h
12:30h
13:30h
14:30h
15:30h
16:30h
17:30h
18:30h
19:30h
20:30h
10:00h
11:00h
12:00h
13:00h
14:00h
15:00h
16:00h
17:00h
18:00h
19:00h
20:00h
21:00h