Rooseveltov trg 6 i Horvatovac 102a u terminu:

• 10:00 – 15:00 sati

• 17:00 – 22:00 sati

Marulićev trg 20 (2. kat Herbarij)

• 10:00 – 15:00 sati

• 17:00 – 20:00 sati

Marulićev trg 9a (Botanički vrt)

• otvoreno do 19:00h

Do lokacije Horvatovac 102a možete doći s Kaptola autobusima ZET-a 106, 201, 226 i 238.
Ukoliko krećete sa Kaptola potrebno je izaći na 3. stanici Bijenička cesta.